Skip to main content

4. Help verwijzen

  • Merk je dat er veel problemen zijn en dat je er samen met Emma en haar ouders niet uitkomt, stimuleer hen dan om meer hulp te zoeken. Bespreek je zorgen met een collega en kijk wat er mogelijk is aan ondersteuning. Onder het kopje ‘Organisaties’ lees je welke hulp de diverse organisaties aan Emma en haar ouders kunnen bieden.
  • Bestaan er veel zorgen over een gezin of accepteren de ouders geen (of onvoldoende) hulp, dan treedt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de eigen organisatie in werking.
  • Wil je als hulpverlener zelf advies over de situatie, neem dan ook contact op met een van de organisaties.