Skip to main content

4. Help verwijzen

  • Merk je dat er veel problemen zijn en dat je er samen met Saskia en haar ouders niet uitkomt, stimuleer hen dan om meer hulp te zoeken. Bespreek je zorgen met een collega, interne begeleider, jeugd- en gezinswerker van het CJG of zorgoverleg en kijk wat er vanuit school mogelijk is aan ondersteuning.
  • Wanneer er veel problemen zijn, stimuleer ouders en/of kinderen dan om meer (professionele) hulp te accepteren. Onder het kopje ‘Organisaties’ lees je welke hulp de diverse organisaties aan Saskia en haar ouders kunnen bieden.
  • Bestaan er veel zorgen over een gezin of accepteren de ouders geen (of onvoldoende) hulp, dan treedt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de eigen organisatie in werking.
  • Het is belangrijk dat jij er voor Saskia blijft in de rol die jij hebt, als haar docent. Wil je als docent zelf advies over de situatie, neem dan ook contact op met een van de organisaties.