Skip to main content

A. Aangeven dat je denkt dat moeder niet goed voor hem/haar kan zorgen

Helaas ☹️.

Vermoed je dat er problemen thuis zijn? Laat je dan nooit negatief uit over de ouders! Kinderen zijn trouw aan hun ouders en zullen hen meestal verdedigen. Iets negatiefs zeggen over de ouders is meestal dan ook niet bevorderlijk voor jouw relatie met het kind.

Maak liever ongedwongen positief contact met het kind en neem het kind eventueel even apart van andere kinderen. Vraag bijvoorbeeld of het kind je kan helpen bij een klusje, zodat je terloops kunt praten over de thuissituatie. Geef alleen aan wat jou opvalt, zonder daarover te oordelen.

Jij kunt een vertrouwenspersoon zijn voor het kind of samen met het kind op zoek gaan naar een geschikt persoon.