Skip to main content

A. Bespreken met Tamara om met haar ouders in gesprek te gaan

Helemaal goed 😀.

Je hoeft het probleem niet over te nemen of op te lossen, maar kunt mogelijk wel de brug zijn naar meer hulp als dat nodig blijkt. Begin bij Tamara en wat zij zelf nodig heeft. Is er al hulp? Kan Tamara zelf met haar ouders in gesprek? Heeft ze daar iemand bij nodig? Vandaaruit kun je weer een stapje verder gaan. Als er nog geen hulp is kun je via de website oriënteren op wat voor hulp zou kunnen passen, maar laat de regie bij ouders. Wanneer er echt grote zorgen zijn, is het niet alleen aan Tamara of er actie ondernomen moet worden. Wil je als trainer/leiding zelf advies over de situatie, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen je vereniging of met een van de organisaties.  Je kunt ook anoniem overleggen met Veilig thuis.  Je hoeft het niet alleen te doen.