Skip to main content

B. Niet waar

Helemaal goed πŸ˜€.

Alleen in situaties waar je merkt dat er veel problemen zijn en dat je er samen met het kind en zijn/haar ouders niet uitkomt, is het zaak dat je ze stimuleert om meer hulp te zoeken.Β  Enkele tips hierbij zijn:

  • Deel je zorgen met een collega, interne begeleider/zorgcoΓΆrdinator, jeugd- en gezinswerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of in het zorgoverleg. Kijk samen wat er vanuit school mogelijk is aan ondersteuning.
  • Bestaan er veel zorgen over een gezin of accepteren de ouders geen (of onvoldoende) hulp, dan treedt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de eigen organisatie in werking.
  • Het is belangrijk dat jij er voor het kind blijft in de rol die jij hebt, als docent. Je hoeft het echter niet alleen te doen. Wil je als docent zelf advies over de situatie, neem dan ook contact op met een van de organisaties.
  • Blijf betrokken, zelfs wanneer er professionele hulp opgestart is. Dit zal je helpen om op een natuurlijke manier aan te sluiten op wat het kind nodig heeft op school.
  • Ben oprecht nieuwsgierig over het verloop van de hulpverlening en de ervaringen van kind en ouders