Skip to main content

Herken de signalen

Signalen opvallend gedrag kinderen/jongeren. Het kind:

• Is vaak driftig;
• Maakt vaak ruzie met volwassenen;
• Is vaak opstandig of weigert zich te voegen naar regels/verzoeken van volwassenen;
• Ergert vaak met opzet anderen;
• Geeft anderen vaak de schuld van eigen fouten of wangedrag;
• Is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen;
• is vaak boos en gepikeerd;
• Is vaak hatelijk en wraakzuchtig;
• Ziet moeilijk zijn eigen aandeel in een conflict;
• Reageert vaak impulsief en primair;
• Is snel betrokken bij ruzies en conflicten;
• Is vaak op zoek naar spanning en sensatie;
• Heeft een kort lontje (reageert fel op aanspreken/correcties);
• Emotionele uitbarstingen, veel huilen, lachen;
• Uitbarstingen van energie, gevolgd door niets doen;
• Vermoeidheidsklachten;
• Verveling, verlies van interesse;
• Concentratieverlies, verslechtering geheugen;
• Achteruitgang van prestaties en huiswerk;
• Overmatig presteren;
• Spijbelen, vaak te laat komen;
• Zelfverwaarlozing;
• Alcohol en drugsgebruik;
• Opvallende veranderingen in uiterlijk en kledingstijl (lichaam meer bedekken, extreem afvallen);
• Zichtbare kneuzingen, wonden, ‘ongelukjes’;
• Opvallend met de dood bezig zijn (erover praten, schrijven);
• Veranderingen in sociaal gedrag, terugtrekken;
• Niet mee doen aan sport, zwemactiviteiten;
• Afzijdig houden bij schoolactiviteiten;
• Lang op school blijven hangen;
• Angst voor ouderavonden.

Opvallendheden (in het contact met)/ kenmerken ouders/gezin:

• Geen ouderbetrokkenheid/ Niet naar ouderavonden of activiteiten komen;
• Weinig zicht hebben op de leerontwikkeling en vrije tijdsbesteding van hun kinderen
• Ouder troost kind niet bij huilen
• Ouder klaagt overmatig over het kind, toont weinig belangstelling
• Ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind
• Ouder komt afspraken niet na
• Regelmatig wisselende samenstelling van gezin
• Isolement
• Vaak verhuizen
• Sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, etc.
• Veel ziekte in het gezin
• Geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen.

Soms is een knuffel alles wat er
nodig is om iemand te helpen!