Skip to main content

Professionele hulp in de regio

Soms is een beetje aandacht geven al genoeg. En als dat niet zo is, vind je hier de gegevens van alle
professionele jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio. Zo sta je er ook als volwassene nooit alleen voor.
Weet dat er een heleboel professionals zijn om bij te springen als het nodig is.
Voel je daardoor gesterkt om te zeggen: ik maak het verschil voor een kind!

MET ggz begeleidt en behandelt mensen met psychische klachten. Dat doen we in heel Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. We hebben het complete zorgaanbod in huis: een naadloze keten van preventie, begeleiding en behandeling. Neem voor meer informatie over het aanbod een kijkje op www.metggz.nl.

Werkvelden/diensten van de organisatie
Preventie
Heeft u last van lichte of matige psychische klachten en is behandeling (nog) niet nodig? Dan kunt u bij team preventie terecht voor een cursus, gespreksgroep of voor kortdurende individuele hulp. We bieden cursussen voor mensen met angst-, stress- en stemmingsklachten. Ook ouders, kinderen, partners of andere naasten van mensen met psychische problemen kunnen bij ons terecht.

Begeleiding(MET de wijk)
Soms hebben mensen met psychische klachten ondersteuning nodig om hun doelen te bereiken, hun eigen kracht te versterken en (meer) regie over hun leven te krijgen. MET de wijk biedt ambulante begeleiding (bij cliënten thuis) en beschermd wonen, voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding is bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van
sociale contacten, persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding en vaardigheden op het gebied van financiën, werk of scholing.

Onderzoek
Als iemand te maken heeft met psychische klachten, is het niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is. Het is belangrijk om dit helder te krijgen, zodat we een passende behandeling kunnen bieden. Daarom voeren we diagnostisch onderzoek uit, als dat nodig is. Soms doen we op verzoek van huisarts, specialist, gemeente of Centrum voor Jeugd en Gezin alleen diagnostisch onderzoek, zonder behandeling. Ook kunt u bij ons terecht voor een second opinion, bijvoorbeeld als u twijfelt aan het oordeel van een behandelaar bij een andere organisatie.

Behandeling
Of het nu gaat om enkele gesprekken met een psycholoog, langdurige behandeling of crisiszorg; MET ggz biedt een breed scala aan behandelmogelijkheden:
Basis geestelijke gezondheidszorg (MET focus)
Enkelvoudige klachten behandelen we meestal via onze basis ggz. Dat doen we onder de naam MET focus. Een behandeling in de basis ggz duurt meestal enkele maanden tot een jaar. We helpen u op weg bij klachten, zoals
– angst en paniek
– depressie
– traumatische klachten
– psychosomatische klachten
– burn-out
– langdurende stabiele psychische klachten

Specialistische geestelijke gezondheidszorg (FACT en PsyQ)
Mensen met complexe psychische aandoeningen behandelen we via onze specialistische ggz. Er is sprake van een complexe aandoening, als er meerdere soorten psychische klachten tegelijk spelen of de problematiek te heftig is om in de basis ggz te behandelen. U krijgt een intensievere en langdurigere behandeling, waarbij de ondersteuning in handen ligt van een multidisciplinair team van specialisten.

Werkwijze
Preventie
Voor deelname aan het preventieve aanbod van MET ggz heeft u geen verwijzing of beschikking nodig. Voor meer informatie en aanmeldingen, neemt u contact op met team preventie via 088 1149494 of

Begeleiding
Voor begeleiding heeft u een beschikking nodig, bijvoorbeeld in kader van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg of de Participatiewet. Voor het verkrijgen van zo’n beschikking, meld u zich bij uw gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Iemand van de gemeente gaat dan in gesprek met u. De medewerker bekijkt wat u wel en niet kunt, en welke steun u momenteel krijgt uit uw sociale netwerk. Daarna bepaalt de gemeente of u in aanmerking komt voor professionele ondersteuning én zo ja, bij welke zorginstelling. Mag MET ggz de ondersteuning verzorgen? Dan nemen wij contact met u op om de ondersteuning op te starten.

Onderzoek en behandeling
Wil u zich aanmelden voor onderzoek of behandeling bij MET ggz? Dan heeft u een verwijzing nodig. Een verwijzing krijgt u via uw huisarts of een andere specialist die daartoe bevoegd is. Als u een verwijzing krijgt toegekend, dan stuurt de verwijzer deze naar ons door. U ontvangt vervolgens per post een schriftelijke uitnodiging voor een afspraak, algemene informatie en een formulier. Hierop kunt u thuis uw persoonlijke gegevens invullen.

Adresgegevens algemeen
MET ggz biedt ondersteuning vanuit verschillende locaties in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Kijk op onze website voor meer informatie.

MET ggz
Postbus 21
6040 AA Roermond
T: 088-1149494
E:
I: www.metggz.nl

Soms is een knuffel alles wat er
nodig is om iemand te helpen!