Skip to main content

Professionele hulp in de regio

Soms is een beetje aandacht geven al genoeg. En als dat niet zo is, vind je hier de gegevens van alle
professionele jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio. Zo sta je er ook als volwassene nooit alleen voor.
Weet dat er een heleboel professionals zijn om bij te springen als het nodig is.
Voel je daardoor gesterkt om te zeggen: ik maak het verschil voor een kind!

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) is dé plek voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp. Wij zijn er voor ouders en jeugdigen, vanaf de zwangerschap tot 18-23 jaar. Mensen kunnen bij ons terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

CJGML biedt ondersteuning bij:
• Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
• Complexe opvoed- en opgroeivragen
• Vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
• Toeleiding naar gespecialiseerde hulp

Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig. Door subsidie van de Midden-Limburgse gemeenten kost ondersteuning van het CJG jou niets.

Over ons
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is dé plek voor vragen en advies over opvoeden en opgroeien.

Waarom een Centrum Jeugd en Gezin?
Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Daar kun je soms best hulp bij gebruiken. Het is heel normaal om vragen over opvoeden of opgroeien te hebben. We zijn er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook.

Wat doet het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 18-23 jaar). Zo geven we informatie en advies, verzorgen we themabijeenkomsten en workshops, cursussen en bieden we persoonlijke ondersteuning.

Opvoedondersteuning
Met alle vragen over opvoeden en opgroeien kun je bij ons terecht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning:
• bij eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
• bij complexe opvoed- en opgroeivragen
• bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
• bij toeleiding naar gespecialiseerde hulp (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget)

Iedere inwoner kan zonder indicatie en kosteloos terecht bij CJG-ML voor hulp en ondersteuning. Wij zijn partner van gemeenten en vele organisaties zoals onderwijs, hulpverleningsinstellingen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij.

Wil je je vraag/situatie met ons bespreken, schroom niet en neem contact met ons op via het contactformulier op de website: www.cjgml.nl, e-mail: , inloopspreekuren of bel tijdens kantoortijden 088-43 88 300. Buiten kantoortijden kun je bij spoed en crisis bellen met de Crisisdienst Jeugd op telefoonnummer 088-0072990.

Hoofdkantoor en postadres:
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert

Digitale adressen:

https://www.facebook.com/CJGml
https://nl.linkedin.com/company/centrum-voor-jeugd-en-gezin-midden-limburg

Voor wie is het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg?
We zijn er voor alle ouders en jeugdigen uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Je bent welkom in de verschillende locaties in elke gemeente. Voor meer informatie over de adressen en openingstijden kun je terecht op de website.

Werkwijze
Deelname aan Workshops, lezingen en thema avonden kan via een aanmelding op onze website. We vragen dan wel om naam en contactgegevens maar zullen deze alleen gebruiken voor deze activiteit.

Wanneer je contact opneemt zal eerst telefonisch gekeken worden wat de vraag is.
Is dit korte informatie die terplekke beantwoord kan worden dan zal dat direct afgehandeld worden. Dit kan anoniem.

Wanneer blijkt dat er meer tijd nodig is kan een afspraak aangeboden worden. Dit kan met een consulent (max 5 gesprekken). Denk hierbij aan korte opvoedondersteuning of het aanvragen van bijv. Jeugd Sport- en Jeugd cultuurfonds.

Is de inschatting dat er meer intensieve of langdurige ondersteuning nodig is, dan zal een afspraak met een jeugd en Gezinswerker gemaakt worden. Alle medewerkers zijn HBO geschoold en geregistreerd in het beroepsregister (kwaliteitsregister Jeugd).

Voor een intakegesprek zal bij de (telefonische) aanmelding gevraagd worden om contactgegevens en adresgegevens. Je kunt erop rekenen dat we zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Voor bewaking van de privacy hebben wij ene privacyreglement dat is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin staan jouw rechten en plichten uitgebreid beschreven. Je kunt dit inzien of op de website aanvragen.

Wij zijn verplicht tot geheimhouding. Wanneer het voor ondersteuning wenselijk is om te overleggen met bijvoorbeeld de school of huisarts, dan vragen wij altijd vooraf jouw toestemming.

Om goede hulp te kunnen bieden heeft de CJG-medewerker informatie nodig en worden de afspraken opgeschreven in een cliëntdossier. Hoe dit werkt zal worden uitgelegd en we houden ons aan de wettelijk bepaalde bewaartermijn.

Opvoedondersteuning is samenwerken. We maken samen een gezinsplan met duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Natuurlijk houden we rekening met de leeftijden van de kinderen. Het doel is dat je zo snel mogelijk weer zelf verder kunt. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen werken we nauw samen met andere organisaties, zoals scholen, kinderopvang en huisartsen.

Toestemming bij ondersteunen jeugdige
Bij individuele ondersteuning aan kinderen tot 12 jaar moten beide gezaghebbende ouders toestemming geven. Tussen 12-16 jaar is toestemming van beide ouders èn het kind nodig. Vanaf 16 jaar kunnen jeugdigen ondersteuning krijgen zonder toestemming van ouders. Dit is in de jeugdwet vastgelegd.

Toegang Gespecialiseerde hulp
Als vrij toegankelijke jeugdhulp van het CJG niet toereikend is, kan gespecialiseerde jeugdhulp voor jouw kind en gezin nodig zijn. In overleg en afstemming met het CJG bepaal je welke vorm van gespecialiseerde hulp en meest passend is voor je kind en/of je gezin. Het CJG blijft betrokken zolang je gespecialiseerde hulp ontvangt.

Soms is een knuffel alles wat er
nodig is om iemand te helpen!