Skip to main content

Professionele hulp in de regio

Soms is een beetje aandacht geven al genoeg. En als dat niet zo is, vind je hier de gegevens van alle
professionele jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio. Zo sta je er ook als volwassene nooit alleen voor.
Weet dat er een heleboel professionals zijn om bij te springen als het nodig is.
Voel je daardoor gesterkt om te zeggen: ik maak het verschil voor een kind!

GGD Limburg-Noord

Onze kernactiviteit is het bevorderen van de gezondheid. Samen met ouders én jeugdigen richten wij ons op het signaleren en bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in onze regio (in de leeftijd tot 18 jaar).

Daarbij richten we ons op wat goed gaat maar kijken we ook naar wat beter kan. We luisteren en denken mee bij het maken we gezonde keuzes.

Waarvoor kun je bij ons terecht?
Bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord werken artsen, verpleegkundigen, assistentes en logopedisten. De volgende taken worden uitgevoerd:
• aanbieden gezondheidsonderzoeken aan verschillende leeftijdsgroepen in de leeftijdsperiode 0-18, huisbezoeken
• spreekuur (inloopspreekuur en telefonisch spreekuur voor vragen over gezondheid en ontwikkeling)
• opvoedingsondersteuning (gericht op normaliseren en versterken eigen kracht), deelname aan zorgoverleg en beleidsadvisering.

De jeugdgezondheidszorg werkt samen met kinderopvang, scholen, huisartsen, kinderartsen, CJG, AMW, welzijnsorganisaties, geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en andere instellingen.

Wat doen wij nog meer?
De GGD Limburg-Noord voert, naast jeugdgezondheidszorg, de volgende taken uit: advies en vaccinaties reizigers, crisisbeheersing, epidemiologie, forensische geneeskunde, gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg en toezicht kwaliteit kinderopvang.

Neem contact met ons op!
Telefoon: 088 – 119 11 11
E-mail:
Meer informatie: www.ggdlimburgnoord.nl

De GGD Limburg-Noord is onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Soms is een knuffel alles wat er
nodig is om iemand te helpen!