Skip to main content

Professionele hulp in de regio

Soms is een beetje aandacht geven al genoeg. En als dat niet zo is, vind je hier de gegevens van alle
professionele jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio. Zo sta je er ook als volwassene nooit alleen voor.
Weet dat er een heleboel professionals zijn om bij te springen als het nodig is.
Voel je daardoor gesterkt om te zeggen: ik maak het verschil voor een kind!

Vincent van Gogh

Psychiatrische, psychische of verslavingsproblemen kunnen een grote impact hebben op je leven. Wij helpen je jouw klachten te verhelpen of te verminderen. Thuis als het kan, in de kliniek alleen als het noodzakelijk is. We behandelen met bewezen effectieve methodes, maar ook online en met moderne techniek. Je ontvangt in ieder geval zorg toegesneden op wat jij nodig hebt. Een behandeling kan bestaan uit therapie, (groeps)gesprekken, trainingen en/of een bepaalde (vaak meer gestructureerde) manier van leven.

Preventie
Voel jij je de laatste tijd wat somber, gestrest of angstig? Maak je je zorgen over een familielid of bekende met psychische of verslavingsproblemen? Of wil je verbetering in jouw eigen situatie? Dan is het goed om te weten dat je bij onze preventiewerkers kunt. Zij hebben veel kennis over psychische klachten, psychiatrische problemen en verslavingsproblemen en kunnen je helpen met een oplossing voor jouw vraag of situatie. Dat kan voorlichting of advies zijn, maar ook cursussen, trainingen of online zelfhulp. Voor preventie heb je geen verwijzing nodig.

Hulp in de wijk en thuis
Wij bieden specialistische zorg en ondersteuning thuis of in jouw woonomgeving. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties. De teams die hulp, ondersteuning en begeleiding in de wijk bieden, bezoeken jou bij voorkeur thuis. Bij behandeling thuis kijken de teams ook naar het welzijn, de gezondheid en de veiligheid in je buurt/wijk. Daarom zoeken ze zo nodig contact met andere organisaties die daar actief zijn.

Poliklinische hulp en dagbehandeling
Een poliklinische behandeling bestaat uit een serie behandelafspraken tussen jou en je behandelaar. Je komt bijvoorbeeld één keer per week voor een behandelsessie naar een van onze locaties. Soms kan een afspraak ook thuis plaatsvinden. Een dagbehandeling is een programma dat (bijna) de gehele dag duurt en vindt plaats binnen een van de locaties van Vincent van Gogh. Het programma bestaat uit verschillende gesprekken en/of trainingen.

Klinische behandeling
Een ‘klinische behandeling’ betekent dat je verblijft binnen een van onze centra, klinieken of afdelingen. Een opname kan nodig zijn als je bijvoorbeeld onvoldoende baat hebt bij andere vormen van zorg of wanneer je je in een onveilige situatie bevindt. Door je op te nemen, 24 uur per dag, is intensievere diagnostiek en/of behandeling mogelijk.

Hulp bij crisis
Wanneer je dringend hulp nodig hebt vanwege ernstige psychische of psychiatrische klachten, bel dan direct je huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost. De huisarts kan, als het nodig is, meteen de crisisdienst voor je inschakelen. Hetzelfde geldt als je je ernstige zorgen maakt over iemand in je naaste omgeving die in crisis is of dreigt te raken.

Specialistische centra
Soms heb je zorg nodig op een heel specifiek terrein; denk aan een angst- of dwangstoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Deze zorg kun je ontvangen in een van onze specialistische centra. Twee van de specialistische afdelingen hebben het zogeheten TOPGGz keurmerk: het Centrum voor Neuropsychiatrie en het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Mensen uit heel Nederland kunnen hier terecht.

Online hulp
Online therapie, naast een persoonlijk contact, geeft jou een grotere regie over je eigen behandeling. De combinatie online therapie samen met persoonlijk contact (individueel of in de groep) maakt jouw behandeling veelzijdiger en intensiever.

Integrale zorg
Binnen de Integrale Zorg bieden wij herstelondersteunende zorg en begeleiding aan mensen met ernstige, chronische psychiatrische aandoeningen die een langdurende ondersteuningsvraag hebben.

Meer informatie vind je op onze website: www.vvgi.nl
Heb je een vraag? Mail ons gerust:

Soms is een knuffel alles wat er
nodig is om iemand te helpen!