Skip to main content

B. Het kind een aai over z’n bol geven en doorgaan met de les

Helaas ☹️.

Het is fijn wanneer je een kind extra aandacht geeft. Wanneer dit het enige is dat je doet, maak je je onderbuikgevoelens echter niet bespreekbaar. Een kind voelt zich echt gezien, wanneer je de signalen die je oppikt ook met hem/haar bespreekbaar maakt op een rustig moment (bijv. tijdens pauze of na de les). Wil je meer weten welke signalen kunnen duiden op zorgen thuis, zie de website.