Skip to main content

C. Geef je Hilde wel voldoende te eten? Ze heeft vaak reuze honger wanneer ze bij mij komt spelen

Helaas ☹️.

Door rechtstreeks te vragen of Hilde wel voldoende te eten krijgt, kan een ouder zich aangevallen voelen. Elke ouder wil het goed doen voor zijn kind. Dit maakt ouders heel kwetsbaar, want verantwoordelijkheid en schuldgevoel liggen heel dicht bij elkaar. Het is namelijk niet haalbaar en realistisch om altijd alles goed te doen. Een respectvolle, positieve en belangstellende benadering is daarom van belang. Je kunt heel open vertellen wat je opvalt en vragen of er iets aan de hand is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het gesprek inleidt en niet meteen met de deur in huis valt. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Bespreek open met de ouders wat je opvalt en vraag door, zonder oordeel. Hoe kijken zij tegen de situatie aan?
  • Veroordeel de ouders niet!
  • Steun de ouders, maar laat de verantwoordelijkheid bij hen.
  • Wissel, wanneer ouders dat willen, ervaringen uit over opvoeding, zodat ze op ideeën kunnen komen over hoe ze dingen bijvoorbeeld anders kunnen aanpakken.