Skip to main content

Situatie Familie

Als familielid kun je een hele belangrijke rol hebben in het bieden van steun aan kinderen met zorgen thuis. Kijk maar eens in het filmpje hieronder hoe deze oom dat doet (filmpje Augeo). Aan de hand van deze film stellen we 5 vragen. Ga voor jezelf na wat het juiste antwoord is. Wanneer je op een antwoord klinkt, wordt de feedback direct zichtbaar.

Herkennen: In dit filmpje benoemt de oom dat zijn broer en diens vrouw vaak ruzie hebben en dat hij bang is dat zijn neef ontspoord. Welke signaal benoemt hij bij de neef?

A. De neef gaat vaak op straat en hangt daar rond

Helemaal goed 😀.

De oom geeft aan dat hij zich zorgen maakte over zijn neef, omdat zijn neef vaak op straat ging en daar rond hangt.

Er zijn natuurlijk ook andere signalen dat het niet goed gaat met een kind.  Wil je meer weten welke signalen kunnen duiden op zorgen thuis, zie: https://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/wat-kun-jij-doen/herken-de-signalen/

B. De neef spijbelt van school en rookt regelmatig een joint

Helaas ☹️.

De oom maakt zich zorgen over zijn neef, maar noemt als signaal niet dat zijn neef spijbelt van school en regelmatig een joint rook. Regelmatig spijbelen en een joint roken, kan natuurlijk wel een signaal zijn, dat het niet goed gaat met een kind.  Wil je meer weten over welke signalen kunnen duiden op zorgen thuis, zie: https://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/wat-kun-jij-doen/herken-de-signalen/

C. De neef sluit zich vaak op zijn kamer op

Helaas ☹️.

De oom maakt zich zorgen over zijn neef, maar noemt als signaal niet dat zijn neef zich vaak op sluit op zijn kamer. Wanneer een kind zich regelmatig afzondert, kan dat natuurlijk wel een signaal zijn, dat het niet goed gaat met een kind. Wil je meer weten over welke signalen kunnen duiden op zorgen thuis, zie: https://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/wat-kun-jij-doen/herken-de-signalen/

Ga door naar Vraag 2 »

Praten met het kind: Wat is belangrijk in gesprek met een kind?

A. Geef aan wat jou opvalt

Helemaal goed 😀.

Geef alleen aan wat jou opvalt, zonder daarover te oordelen. Door neutraal te zijn ben je een veilige persoon om mee te praten. Je wil juist weten wat het kind er van vindt. De oom kan bijvoorbeeld aan zijn neef vragen: ‘ik merk dat je de laatste tijd vaak op straat rondhangt, wat doe je daar?’ Luister vooral naar het verhaal van het kind en vraag door. Hoe vaak hangt hij op straat, wanneer, wat vindt hij daarvan, enz. Toon begrip voor het gevoel van het kind in de situatie. Laat het kind merken dat hij/zij er niets aan kan doen als er thuis iets aan de hand is en dat ze bij jou terechtkunnen voor een praatje of andere praktische hulp.

B. Luister en toon interesse en empathie

Helemaal goed 😀.

Door interesse en empathie te tonen en zonder oordeel te luisteren naar het verhaal van een kind, kom je echt in gesprek met een kind. Je wil juist weten wat er in het kind omgaat en wat hij/zij er van vindt. Luister vooral naar het verhaal van het kind en vraag door. Wat gebeurt er precies, hoe vaak, wanneer, wat vindt hij daarvan, enz. Toon begrip voor het gevoel van het kind in de situatie. Laat het kind merken dat hij/zij er niets aan kan doen als er thuis iets aan de hand is en dat ze bij jou terechtkunnen voor een praatje of andere praktische hulp.

C. Geef je mening over wat je hoort/ziet

Helaas ☹️.

Wanneer je in gesprek wil komen met een kind kunt je beter niet direct je mening geven over de situatie. Door je mening te geven kom je niet in gesprek met het kind. Het kind kan dichtslaan daardoor. Door neutraal te zijn ben je een veilige persoon om mee te praten. Je wil juist weten wat het kind er van vindt.

Wat je wel kunt doen, is begrip tonen voor het gevoel van het kind in de situatie. Laat kinderen merken dat zij er niets aan kunnen doen als er thuis iets aan de hand is en dat ze bij jou terechtkunnen voor een praatje of andere praktische hulp.

Ga door naar Vraag 3 »

Praten met de ouder: De oom vertelt in dit filmpje niet over een eventueel gesprek met zijn broer en diens vrouw. Veel mensen vinden het lastig om over de zorgen te praten met ouders. Wat vind jij lastig in zo’n gesprek met ouders?

A. Ik wil geen ruzie met ouders, misschien worden ze boos en kan ik niks meer betekenen voor het kind

Helemaal goed 😀.

Alle antwoorden zijn namelijk goed. Het gaat om jouw gevoel. Een gesprek met ouders kan als lastig ervaren worden, wanneer het over gevoelige onderwerpen gaat. Bedenk je dat iedere ouder het beste wil voor zijn/haar kind en sluit daarbij aan.

Bespreek open met de ouders wat je opvalt en vraag door, zonder oordeel. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? Veroordeel de ouders niet! Steun de ouders, maar laat de verantwoordelijkheid bij hen.

B. Ik wil ouders niet vals beschuldigen, misschien heb ik het niet goed gezien

Helemaal goed 😀.

Alle antwoorden zijn namelijk goed. Het gaat om jouw gevoel. Een gesprek met ouders kan als lastig ervaren worden, wanneer het over gevoelige onderwerpen gaat. Bedenk je dat iedere ouder het beste wil voor zijn/haar kind en sluit daarbij aan.

Bespreek open met de ouders wat je opvalt en vraag door, zonder oordeel. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? Veroordeel de ouders niet! Steun de ouders, maar laat de verantwoordelijkheid bij hen.

 

C. Pak ik het wel goed aan. Mag ik me er wel mee bemoeien?

Helemaal goed 😀.

Alle antwoorden zijn namelijk goed. Het gaat om jouw gevoel. Een gesprek met ouders kan als lastig ervaren worden, wanneer het over gevoelige onderwerpen gaat. Bedenk je dat iedere ouder het beste wil voor zijn/haar kind en sluit daarbij aan.

Bespreek open met de ouders wat je opvalt en vraag door, zonder oordeel. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? Veroordeel de ouders niet! Steun de ouders, maar laat de verantwoordelijkheid bij hen.

 

Ga door naar Vraag 4 »

Maak zelf het verschil: De oom in het filmpje geeft zijn neef een mooi alternatief voor het rondhangen op straat en helpt zelfs met zijn huiswerk. Wat zou je nog meer zelf kunnen doen voor een kind met zorgen thuis?

A. Los het probleem op

Bijna goed 😐.

Vul niet voor het kind of de ouder in wat jij denkt dat goed zou zijn voor het gezin. Ga uit van wat de ouder of het kind zelf aangeven over wat ze graag zouden willen of waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Van daaruit kun je meedenken over praktische oplossingen en je hulp aanbieden.

 

 

B. Geef het kind cadeau’s en snoep

Bijna goed 😐.

Het is niet erg om af en toe iets cadeau te geven aan een kind, maar een kind heeft meer behoefte aan individuele aandacht. Je hoeft het probleem niet op te lossen. Oprechte aandacht van volwassenen helpt kinderen om zich sterker te voelen en lekkerder in hun vel te zitten. Het vermindert (effecten van) stress. Bijvoorbeeld complimenten over wat ze aan hebben of over wat goed gaat of bijv een luisterend oor, een schouderklopje of knipoog.

C. Geef complimenten en persoonlijke aandacht

Helemaal goed 😀.

Oprechte aandacht van volwassenen helpt kinderen om zich sterker te voelen en lekkerder in hun vel te zitten. Het vermindert (effecten van) stress. Bijvoorbeeld complimenten over wat ze aan hebben of over wat goed gaat of bijv een luisterend oor, een schouderklopje of knipoog.

 

 

D. Bied een luisterend oor

Helemaal goed 😀.

Oprechte aandacht van volwassenen helpt kinderen om zich sterker te voelen en lekkerder in hun vel te zitten. Het vermindert (effecten van) stress. Bijvoorbeeld complimenten over wat ze aan hebben of over wat goed gaat of bijv een luisterend oor, een schouderklopje of knipoog.

 

Ga door naar Vraag 5 »

Help verwijzen: De oom uit het filmpje merkt na een tijd dat de ruzies tussen zijn broer en diens vrouw blijven aanhouden en erger worden. Wat kan hij doen?

A. Zich er niet mee bemoeien

Bijna goed 😐.

Als oom hoef je je niet te bemoeien met de ruzies van broer en diens vrouw. Deze oom doet al genoeg voor zijn neef. Wanneer je je als familielid zorgen blijft maken over de situatie, is het misschien wel verstandig om je zorgen bespreekbaar te maken. Zonder oordeel. Hoe kijken ouders tegen de situatie aan? Je kunt aangeven dat ze er niet alleen voor staan, dat je wil helpen om passende hulp te vinden als ze dat willen. Je kunt je oriënteren op diverse hulpmogelijkheden, maar zet geen stappen zonder een gesprek met ouders hierover. Steun de ouders, maar laat de verantwoordelijkheid bij hen. Wil je als familielid zelf advies over de situatie, dan kun je contact opnemen met een van de organisaties. Zij kunnen o.a. met je meedenken over hoe je dit gesprek met ouders kunt aangaan.

B. Zijn zorgen bespreekbaar maken en zijn broer en diens vrouw stimuleren om meer hulp te zoeken

Helemaal goed 😀.

Maak je zorgen bespreekbaar met ouders, zonder oordeel. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? Veroordeel de ouders niet! Geef aan dat ze er niet alleen voor staan, dat je wil helpen om passende hulp te vinden als ze dat willen. Je kunt je oriënteren op diverse hulpmogelijkheden, maar zet geen stappen zonder een gesprek met ouders hierover. Steun de ouders, maar laat de verantwoordelijkheid bij hen. Wil je als familielid zelf advies over de situatie, dan kun je contact opnemen met een van de organisaties. Zij kunnen o.a. met je meedenken over hoe je dit gesprek met ouders kunt aangaan.

C. Zelf informatie inwinnen bij een hulporganisatie over mogelijkheden tot hulp

Bijna goed 😐.

Je kunt je oriënteren op diverse hulpmogelijkheden, maar zet geen stappen zonder gesprek met ouders hierover. Maak je zorgen bespreekbaar met ouders, zonder oordeel. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? Veroordeel de ouders niet! Steun de ouders, maar laat de verantwoordelijkheid bij hen.

Wil je als familielid zelf advies over de situatie, dan kun je contact opnemen met een van de organisaties. Zij kunnen o.a. met je meedenken over hoe je dit gesprek met ouders aan kunt gaan.

Bekijk de andere E-learning situaties

Soms is een knuffel alles wat er
nodig is om iemand te helpen!