Skip to main content

Situatie Vereniging

Als vereniging kun je een hele belangrijke rol hebben in het bieden van steun aan kinderen met zorgen. Kijk maar eens in het filmpje hieronder hoe deze coach dat doet (film door Beeldvang). Aan de hand van deze film stellen we 5 vragen. Ga voor jezelf na wat het juiste antwoord is. Wanneer je op een antwoord klinkt, wordt de feedback direct zichtbaar.

Herkennen: Wat is voor trainster Miranda de reden geweest om met Tamara in gesprek te gaan?

A. Tamara vertoont vaker probleemgedrag tijdens de trainingen

Helaas ☹️.

Tamara vertoonde geen probleemgedrag, maar ze bleef na afloop van de trainingen vaker rondhangen. Omdat Miranda Tamara al wat beter had leren kennen was dit een opvallend signaal en reden om daar extra aandacht aan te geven. Probleemgedrag tijdens de training kan wel een signaal van zorg zijn, maar was in deze casus niet de reden voor het gesprek door de coach. Wil je meer weten over signalen bij kinderen met zorgen thuis kijk dan hier.

B. Dat doet ze standaard bij elk kind

Bijna goed 😐.

Uit het filmpje wordt niet duidelijk of Miranda dit bij elk kind doet. Tamara was toen ze net bij de vereniging kwam erg verlegen en teruggetrokken. Naarmate ze opbloeide werd ook duidelijk dat zij na afloop van de trainingen vaker bleef rondhangen. Omdat ze Tamara al wat beter had leren kennen was dit een opvallend signaal en reden om daar extra aandacht aan te geven. Wil je meer weten over signalen bij kinderen met zorgen thuis kijk dan hier.

C. Tamara blijft vaak rondhangen na de training

Helemaal goed 😀.

Tamara was toen ze net bij de vereniging kwam erg verlegen en teruggetrokken. Naarmate ze opbloeide werd ook duidelijk dat zij na afloop van de trainingen vaker bleef rondhangen. Omdat ze Tamara al wat beter had leren kennen was dit een opvallend signaal en reden om daar extra aandacht aan te geven. Wil je meer weten over signalen bij kinderen met zorgen thuis kijk dan hier.

Ga door naar Vraag 2 »

Praat met het kind: Tamara voelt zich gehoord door trainster Miranda. Hoe gaat trainster Miranda het gesprek met Tamara aan waardoor zij zich gehoord voelt?

A. Trainster Miranda wacht tot Tamara zelf naar haar toe komt

Bijna goed 😐.

Het is wel belangrijk om als trainer zelf contact te maken met het kind en vraag te vragen hoe het gaat. Dring jezelf niet op. Een kind moet zich veilig genoeg voelen voor het zal vertellen wat er echt aan de hand is. Vertrouwen opbouwen is daarom zo belangrijk. Miranda vertelt in het filmpje dat het een aantal weken heeft geduurd voordat ze van Tamara hoorde wat er aan de hand was. Miranda luistert in haar gesprekken met Tamara oprecht naar haar zonder te oordelen, komt niet meteen met oplossingen en laat de regie bij Tamara. Dit is voor Tamara een van de redenen waardoor ze zich zo op haar plek voelt bij de vereniging.

B. Trainster Miranda vertelt Tamara waar ze zich zorgen over maakt

Bijna goed 😐.

Het is belangrijk om eerst contact te maken en wederzijds vertrouwen op te bouwen. Een kind moet zich veilig genoeg voelen voor het zal vertellen wat er echt aan de hand is. Je kunt in het gesprek aangeven welk gedrag je opvalt bij het kind, zonder dat je daar al een conclusie of oplossing bij geeft. Bijvoorbeeld: “Het valt me op dat je na de training vaak langer blijft dan de anderen. Hoe komt dat?”.  Miranda vertelt in het filmpje dat het een aantal weken heeft geduurd voordat ze van Tamara hoorde wat er aan de hand was. Miranda luistert in haar gesprekken met Tamara oprecht naar haar zonder te oordelen, komt niet meteen met oplossingen en laat de regie bij Tamara. Dit is voor Tamara een van de redenen waardoor ze zich zo op haar plek voelt bij de vereniging.

Je kunt uiteindelijk wel je zorgen delen maar laat het vanuit een kind komen wat het erover wil vertellen en dring jezelf niet op.

C. Trainster Miranda neemt de tijd om te luisteren en vraagt aan Tamara wat voor haar helpend zou zijn

Helemaal goed 😀.

Miranda vertelt in het filmpje dat het een aantal weken heeft geduurd voordat ze van Tamara hoorde wat er aan de hand was. Miranda luistert in haar gesprekken met Tamara oprecht naar haar zonder te oordelen, komt niet meteen met oplossingen en laat de regie bij Tamara. Dit is voor Tamara een van de redenen waardoor ze zich zo op haar plek voelt bij de vereniging.

Het is belangrijk om eerst contact te maken en te vragen hoe het met het kind gaat. Een kind moet zich veilig genoeg voelen voor het zal vertellen wat er echt aan de hand is. Vertrouwen opbouwen is daarom zo belangrijk. Je kunt uiteindelijk wel je zorgen delen maar laat het vanuit een kind komen wat het erover wil vertellen en dring jezelf niet op.

Ga door naar Vraag 3 »

Praten met de ouder: Moet je als trainer altijd contact zoeken met de ouders, wanneer een kind je vertelt over zorgen thuis?

A. Ja, dat moet wel als het kind jonger is dan 15 jaar

Helaas ☹️.

Het is niet wettelijk verplicht om een gesprek te voeren met ouders, wanneer een kind je in vertrouwen neemt over de situatie thuis. Soms kun je door het bieden van een luisterend oor al het verschil maken. Ouders vinden het meestal wel prettig om te weten wanneer er iets aan de hand is met hun kind. Zij willen net als jij het beste voor hun kind. Je kunt heel open vertellen wat je opvalt en vragen of er iets aan de hand is. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Het valt mij op dat Tamara na de training vaak blijft rondhangen. Is er iets aan de hand?’

Maak je je echt zorgen over een kind, dan is het zeker verstandig om die zorg met ouders te bespreken. Laat het kind wel vooraf weten welke stappen je wil zetten en waarom.

Wanneer je twijfelt over een gesprek met ouders, kun je ook met een mede trainer of een vertrouwenspersoon binnen de vereniging overleggen en hen vragen met je mee te denken. Je kunt ook anoniem overleggen met Veilig thuis.

B. Nee, niet direct. Je mag ook eerst even kijken of je inzet al voldoende helpend is voor het kind

Helemaal goed 😀.

Het is niet altijd nodig om een gesprek te voeren met ouders, wanneer een kind je in vertrouwen neemt over de situatie thuis. Soms kun je door het bieden van een luisterend oor al het verschil maken. Ouders vinden het meestal wel prettig om te weten wanneer er iets aan de hand is met hun kind. Zij willen net als jij het beste voor hun kind. Je kunt heel open vertellen wat je opvalt en vragen of er iets aan de hand is. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Het valt mij op dat Tamara na de training vaak blijft rondhangen. Is er iets aan de hand?’

Maak je je echt zorgen over een kind, dan is het wel verstandig om die zorg met ouders te bespreken. Laat het kind vooraf weten welke stappen je wil zetten en waarom.

Wanneer je twijfelt over een gesprek met ouders, kun je ook met een mede trainer of een vertrouwenspersoon binnen de vereniging overleggen en hen vragen met je mee te denken. Je kunt ook anoniem overleggen met Veilig thuis.

C. Ja, als je je zorgen blijft maken is dat wel verstandig om je zorgen met ouders te delen

Helemaal goed 😀.

Het is niet altijd nodig om een gesprek te voeren met ouders, wanneer een kind je in vertrouwen neemt over de situatie thuis. Soms kun je door het bieden van een luisterend oor al het verschil maken. Ouders vinden het meestal wel prettig om te weten wanneer er iets aan de hand is met hun kind. Zij willen net als jij het beste voor hun kind. Je kunt heel open vertellen wat je opvalt en vragen of er iets aan de hand is. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Het valt mij op dat Tamara na de training vaak blijft rondhangen. Is er iets aan de hand?’

Maak je je echt zorgen over een kind, dan is het zeker verstandig om die zorg met ouders te bespreken. Laat het kind vooraf weten welke stappen je wil zetten en waarom.

Wanneer je twijfelt over een gesprek met ouders, kun je ook met een mede trainer of een vertrouwenspersoon binnen de vereniging overleggen en hen vragen met je mee te denken. Je kunt ook anoniem overleggen met Veilig thuis.

Ga door naar Vraag 4 »

Maak zelf het verschil: Wat doet Trainster Miranda nu nog om het verschil te kunnen blijven maken?

A. Ze laat Tamara lekker sporten, geeft regelmatig complimenten en luistert wanneer dat nodig is

Helemaal goed 😀.

Door het geven van complimenten aan Tamara, weet Tamara dat ze echt gezien wordt door Miranda. Tamara weet dat ze nog steeds bij Miranda terecht kan als dat nodig is. Miranda laat de regie bij Tamara. Ze dringt zichzelf niet op, maar is vooral beschikbaar en toegankelijk voor Tamara. Ze luistert wanneer Tamara aangeeft het nodig te hebben.

B. Ze vraagt aan Tamara wat voor haar helpend zou zijn

Helemaal goed 😀.

Miranda laat de regie bij Tamara. Ze dringt zichzelf niet op, maar is vooral beschikbaar en toegankelijk voor Tamara. Ze luistert wanneer Tamara aangeeft het nodig te hebben. Door het geven van complimenten aan Tamara, weet Tamara dat ze echt gezien wordt door Miranda.

C. Na elke training vraagt ze aan Tamara hoe het gaat

Helaas ☹️.

Miranda dringt zichzelf niet op, maar is vooral beschikbaar en toegankelijk voor Tamara. Miranda laat de regie bij Tamara. Ze luistert wanneer Tamara aangeeft het nodig te hebben. Door het geven van complimenten aan Tamara, weet Tamara dat ze echt gezien wordt door Miranda.

Ga door naar Vraag 5 »

Help verwijzen: Stel dat Tamara over een tijdje nog eens haar verhaal doet en dat trainster Miranda hierdoor wel grotere zorgen krijgt. Wat kan ze dan doen?

A. Bespreken met Tamara om met haar ouders in gesprek te gaan

Helemaal goed 😀.

Je hoeft het probleem niet over te nemen of op te lossen, maar kunt mogelijk wel de brug zijn naar meer hulp als dat nodig blijkt. Begin bij Tamara en wat zij zelf nodig heeft. Is er al hulp? Kan Tamara zelf met haar ouders in gesprek? Heeft ze daar iemand bij nodig? Vandaaruit kun je weer een stapje verder gaan. Als er nog geen hulp is kun je via de website oriënteren op wat voor hulp zou kunnen passen, maar laat de regie bij ouders. Wanneer er echt grote zorgen zijn, is het niet alleen aan Tamara of er actie ondernomen moet worden. Wil je als trainer/leiding zelf advies over de situatie, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen je vereniging of met een van de organisaties.  Je kunt ook anoniem overleggen met Veilig thuis.  Je hoeft het niet alleen te doen.

B. Kijken met Tamara of er een professionele organisatie is die kan helpen?

Bijna goed 😐.

Je hoeft het probleem niet over te nemen of op te lossen, maar kunt mogelijk wel de brug zijn naar meer hulp als dat nodig blijkt. Het is belangrijk om eerst samen met Tamara te bekijken wat voor hulp ze nodig zou hebben en of er al hulp is. Is het nodig om ouders hierbij te betrekken? Als er nog geen hulp is, kun je via de website oriënteren op wat zou kunnen passen, maar laat de regie bij ouders.

Wil je als trainer/leiding zelf advies over de situatie, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen je vereniging of met een van de organisaties.  Je hoeft het niet alleen te doen.

C. Niets. Ze doet al genoeg

Helaas ☹️.

Je hoeft het probleem niet over te nemen of op te lossen, maar wanneer je je echt zorgen maakt over de situatie zal niks doen waarschijnlijk voor jezelf niet goed voelen. Blijf er dan niet mee lopen. Neem voor advies contact op met de vertrouwenspersoon binnen je vereniging of met een van de organisaties.  Je hoeft het probleem niet op te lossen, maar kunt mogelijk wel de brug zijn naar meer hulp als dat nodig blijkt. Je hoeft het niet alleen te doen.

Bekijk de andere E-learning situaties

Soms is een knuffel alles wat er
nodig is om iemand te helpen!